รับสมัครนักแก้ปัญหาและส่งผลงานโครงการ
"ลอง D Battle"
กับโจทย์ - ออกแบบชีวิตรอบรั้วมหาวิทยาลัย
เงื่อนไขการรับสมัคร: เป็นนักศึกษา ป.ตรี, ป.โท, หรือบุคคลทั่วไป มีความสนใจที่จะแก้ปัญหา หรือ ออกแบบชีวิตรอบรั้วมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น รวมทีมได้ 2 - 5 คน และนำ Design Thinking Practice Guide ไปใช้จริงแล้ว
เริ่มตอบคำถาม
press ENTER